Instituut Kosmos Instituut Kosmos, gevestigd in Eindhoven en Maastricht
Afdrukken

Opleiding Pedicure Niveau-3

pedicure
Dag of avondopleiding in 10 maanden. Aantal lesdagen 20, per lesdag twee lesmodules van 3 uur, een voor theorie en een voor de praktijk. Voor de dagopleiding zijn de lesdagen zijn om de andere week, voor de avondopleiding is dat wekelijk met een lesmodule van 3 uur. Tijdens de praktijklessen werkt u op oefenmodellen die door Instituut Kosmos worden geregeld. Indien een model niet beschikbaar is kan een beroep op de student worden gedaan om een oefenmodel mee te nemen.  
Diverse dag- of avond programma's mogelijk. U kunt ook thuis studeren in combinatie met 10 lesmodules praktijk. Haal binnen een studiejaar het diploma in 7-10 maanden. Wij stemmen het lesprogramma af op uw studiemogelijkheden.

Dagopleiding in Maastricht nader af te stemmen.

Praktijkdagen thuisstudie in Maastricht nader af te stemmen

Theorie- en praktijkdagen in Kapel Avezaath (Tiel) op woensdag. De praktijlessen van de thuisstudie zijn eveneens In Tiel op woensdag. 

ProVoet Logo RGB PayOff

                        Klik hieronder op één van de tabbladen voor meer informatie over deze opleiding.

 

Algemeen

Algemeen

Wij zijn een particulier opleidingsinstituut met de hoofdvestiging in Maastricht en dependance Kapel-Avezaath (Tiel). Sedert 1985 verzorgen wij erkende opleidingen voor huid- en lichaamsverzorgende en welzijnsbevorderende beroepen voor jongeren en volwassenen. Instituut Kosmos verzorgt deeltijdopleidingen voor het erkende Branchediploma Pedicure. De lessen kunnen overdag of in de avonduren gevolgd worden. Naast de dag/avondopleiding bestaat de mogelijkheid tot het volgen van een thuisstudieprogramma voor de theorieonderdelen in combinatie met praktijklessen op school. 

Wij staan garant voor een gedegen beroepsgerichte opleiding waarin naast het verkrijgen van de kennis en vaardigheden voor het vakgebied en het ondernemerschap, extra persoonlijke aandacht wordt gegeven aan de professionele attitude en vorming van onze studenten.

In onze leeromgeving is de reële beroepspraktijkuitoefening het uitgangspunt. Wij vinden het belangrijk dat onze studenten kunnen werken aan de vervulling van hun ambities en gedurende het opleidingstraject een portfolio en beroepshouding ontwikkelen waarmee zij straks succesvol kunnen doorstuderen, een droombaan vinden of als zelfstandig ondernemer of ZZP´r aan de slag kunnen gaan.

Contextrijk leren en werken aan opdrachten van en in de praktijk zijn hierbij cruciaal. Instituut Kosmos volgt de ontwikkelingen en veranderingen in het beroepenveld intensief. Wij participeren in de overlegorganen en werkgroepen van de diverse branche- en vakgerichte beroepsorganisaties en houden ons op de hoogte van de ontwikkelingen in het beroepenveld en de eisen die aan het beroepsonderwijs worden gesteld.

Klik bovenaan deze tekst op een volgende tab voor meer informatie: Introductie, Programma, Vooropleiding & Kosten, Locaties en Data, Veel gestelde vragen, Vervolg cursussen

Introductie

Introductie

Het beroepsmatig handelen van de pedicure is gericht op de verzorging van: voetnagels, voethuid en voetstand en het verhelpen van aandoeningen daarvan. De hoofdtaken worden onderscheiden naar een verzorgende taak, adviserend taak, verwijzende en signalerende taak, hulpverlenende taak ( E.H.B.O. in de praktijk v.d. voetverzorger). De verzorging gebeurt met behulp van instrumenten, medicamenten, protectieve-, preventieve- en cosmetische technieken en vrij in de handel verkrijgbare hulpmiddelen.

De pedicureopleiding geeft mogelijkheden tot het uitoefenen van een veelzijdig en boeiend beroep. Het toekomstperspectief is goed. Door de sterke vergrijzing doet de oudere mens steeds vaker een beroep op de gespecialiseerde voetverzorging door een gediplomeerd (Medisch) Pedicure.

Wat doe je?

Als pedicure los je niet alleen de ontstane ongemakken op, maar help je ook in het voorkomen ervan. De hedendaagse, goed opgeleide vakvrouw (of -man) kan haar cliënten daarover uitgebreid adviseren. Niet alleen over de manier waarop men de voeten het beste kan verzorgen, maar ook over de aanschaf van (sport) schoenen of over de lichaamshouding. Daarnaast kan zij/hij klachten of aandoeningen signaleren die mogelijk behandeling behoeven door een arts of andere discipline.

Wat moet je kunnen?

Je moet als pedicure natuurlijk goed zijn in je vak, maar je moet ook goed met mensen en collega´s kunnen omgaan. Je moet zelfstandig, zorgvuldig en hygiënisch kunnen werken. Je neemt eerst een anamnese af en bekijkt vervolgens nauwkeurig de huid en nagels van de voeten. Voor optimale hygiëne worden de gedesinfecteerd. De behandeling bestaat onder meer uit het weghalen van eelt en likdoorns, het op de juiste manier knippen van teennagels, het verzorgen van de zijkanten van de nagels en het polijsten van de nagelplaat. Daarbij wordt gebruik gemaakt van instrumenten en apparatuur waarmee de cliënt snel en vrijwel pijnloos wordt geholpen. Als de conditie van voet en been het toelaat, is een afronding van de behandeling met een ontspannende massage mogelijk.

Waar werk je?

Als (medisch) pedicure kun je op allerlei plekken gaan werken. Je kunt als zelfstandig ondernemer je eigen praktijk starten of in loondienst gaan werken bij een bedrijf, groepspraktijk, zorgcentrum of resort. Je verricht vaak ook receptiewerkzaamheden, bijv. afspraken plannen, telefoon beantwoorden, voorraden bestellen, betalingen ontvangen, etc. Je houdt ook de praktijk, de werkplek en de instrumenten schoon en netjes en je houdt de cliëntgegevens bij.

Klik bovenaan deze tekst op een volgende tab voor meer informatie: Introductie, Programma, Vooropleiding & Kosten, Locaties en Data, Veel gestelde vragen, Vervolg cursussen

Programma

Programma

BRANCHEDIPLOMA PEDICURE Niveau-3

Deeltijdstudenten voor het branchediploma Pedicure doorlopen het opleidingsprogramma op basis van het Bravo kwalificatiedossier Voetverzorging Pedicure/Medisch Pedicure 2017. Men hoeft bij een brancheopleiding geen externe stage te doorlopen en geen examens Rekenen en Nederlandse taal te doen. Het lesprogramma omvat de volgende onderdelen:  

Theorie

 • Algemene anatomie en fysiologie
 • Specifieke anatomie en pathologie
 • Praktijktheorie pedicure
 • Praktijkcasus 
 • Ondernemen

Kerntaken en werkprocessen branchediploma

Kerntaak 1.     Een basispedicurebehandeling uit voeren.

1.1       Bereid behandeling voor en ontvangt de cliënt
1.2       Maakt een behandelplan op basis van anamnese en voetonderzoek
1.3       Voert een behandeling uit
1.4       Adviseert en bevordert de verkoop van producten / diensten
1.5       Rondt behandeling af en adviseert

Kerntaak 2.    Voorbereiden op het zelfstandig ondernemerschap.

2.1       Bereidt zich voor op het plan voor de start van een bedrijf 
2.2       Bereidt zich voor op de bedrijfsvoering
2.3       Bereidt zich voor op de promotie van een bedrijf

Examinering

Al onze examens worden ingekocht van en afgenomen door het door Provoet en Bravo erkende examenbureau Exuive. De inhoud van de opleiding voldoet aan het branchekwalificatie dossier Voetzorg Pedicure niveau-3, Bravo 2017. De examens worden afgenomen door de erkende externe exameninstantie Exuive. Exuive is door de branche en door de minister van OC&W aangewezen als onafhankelijke instelling en is daarom niet aan één bepaalde onderwijsinstelling gebonden. De examens worden bij voldoende deelnemers op school afgenomen of anders bij het  examenbureau Exuive te Amersfoort. 

Indien men beschikt over het erkende branchediploma schoonheidsspecialist niveau-3 of MBO-niveau-3 heeft men vrijstelling voor sommige theorieonderdelen.

De examinering bestaat uit:    

Theorie-examens

 • algemene anatomie en fysiologie
 • specifieke anatomie, fysiologie, pathologie en orthopedie
 • theorie van de praktijk
 • casus


Proeve van bekwaamheid

 • uitvoeren pedicurebehandeling
 • portfolio ondernemen niveau-3

Als alle theorie-examens, de proeve van bekwaamheid en beoordeling portfolio met voldoende zijn afgesloten ontvangt u van Bravo het erkende branchediploma Pedicure niveau-3 en wordt u geregistreerd in het diplomaregister van Bravo.

Klik bovenaan deze tekst op een volgende tab voor meer informatie: Introductie, Programma, Vooropleiding & Kosten, Locaties en Data, Veel gestelde vragen, Vervolg cursussen

Vooropleiding & Kosten

Vooropleiding en kosten

Vooropleiding

Bent u reeds in bezit van een MBO-diploma niveau-3, dan kunt u voor sommige onderdelen vrijstelling verkrijgen.

Voor de deeltijdstudie Branchediploma Pedicure gelden geen vooropleidingseisen, belangrijker dan uw diploma zijn uw motivatie en doorzettingsvermogen.

Kosten

Vraag de informatiebrochure aan voor meer informatie over de opleiding en het kostenplaatje. via www.instituut-kosmos.nl/brochure-aanvragen.

De opleidingskosten voor de beroepsopleiding branchediploma Pedicure niveau- 3 bedragen € 3.700,00. Voor de thuisstudie is dit € 2.850,00. Dit is inclusief pakket, pedicuremotor, boeken, lesgeld, inschrijvings- en verzekeringskosten. Het lesgeld kan in 10 termijnen voldaan worden, hiervoor wordt eenmalig € 25,00 incassokosten in rekening gebracht.Het examengeld wordt per examen gefactureerd. Per theorie-examen € 110,00 en per Proeve van Bekwaamheid en Portfoliobeoordeling € 275,00. De diplomakosten bedragen € 45,00.     

 

Klik bovenaan deze tekst op een volgende tab voor meer informatie: Introductie, Programma, Vooropleiding & Kosten, Locaties en Data, Veel gestelde vragen, Vervolg cursussen

Locaties en Data

Locaties en Startdata

Contactgegeven

Postadres
Stichting Opleidingsinstituut Kosmos
Postbus 289
6130 AG Sittard


Hoofdvestiging  Maastricht
St.Opleidingsinstituut Kosmos (correspondentie via postadres)
Sint Annalaan 60, 6217 KC Maastricht
De school is gehuisvest in gebouw de Werkplaats.

Dependance Tiel (correspondentie via postadres)
St. Opleidingsinstituut Kosmos , Provinciale weg 3, 4013 CL Kapel Avezaath
De school is gehuisvest in gebouw Megapoint.

Gelieve bij correspondentie bij voorkeur gebruik te maken van de e-mail mogelijkheid. Vanwege het lesprogramma zijn we niet altijd telefonisch bereikbaar

KvK nummer: 17173692
IBAN: NL37ABNA0403520282
BIC: ABNANL2A
Website: www.instituut-kosmos.nl
E-mail:
Telefoon: 040-2454582 
   
   

Let op:

Gelieve bij correspondentie bij voorkeur gebruik te maken van de e-mail mogelijkheid. Vanwege het lesprogramma zijn we niet altijd telefonisch bereikbaar

Startdata Pedicure (tussentijds instromen is mogelijk in onderling overleg, de thuisstudie kan direct starten)

Locatie

Opleiding

Introductie

lesdag

uur 

 Jaargang

2019-2020 

Wij stemmen het lesprogramma af met uw studiemogelijkheden. 

U kunt direct beginnen en u doorloopt altijd het volledige studieprogramma van 20 lesdagen, met een lesmoule theorie en een lesmodule praktijk van elk 3 uur. U werkt altijd op oefenmodellen.

   

         

 

 

  

 

  

Maastricht

PED-dag

Om de andere week  

Maandag  

  9:00

  Thuisstudie  Praktijkdagen om de andere week  Maandag       9:00-15:00
         

Tiel

PED-dag

Om de andere week 

woensdag

10:00-14:00  

 

Thuisstudie 

Praktijkdagen om de andere week  woensdag  10:00-14:00

Klik bovenaan deze tekst op een volgende tab voor meer informatie: Introductie, Programma, Vooropleiding & Kosten, Locaties en Data, Veel gestelde vragen, Vervolg cursussen

Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Wanneer zijn er open dagen, moet ik me daarvoor aanmelden?

Op onze website vindt u de eerste volgende open dagen of anders op afspraak. U hoeft zich voor de open dagen niet aan te melden en kunt geheel vrijblijvend de open dagen bezoeken. Wij hebben op elke open dag altijd een persoonlijk gesprek met u. 

Kan ik ook een persoonlijke afspraak maken?

U kunt altijd (liefst per mail) een persoonlijke afspraak maken. Wij nemen dan hiervoor met u contact op. Vermeld in uw mail altijd uw telefoonnummer en tijd waarop u bereikbaar bent.

Hoe meld ik me aan voor de opleiding?

Voor de opleiding kunt u zich online aanmelden via onze website www.instituut-kosmos.nl/inschrijven. U ontvangt dan van ons een bevestiging en informatie over het vervolgtraject. Voor een inschrijving geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Wanneer u met de opleiding eerder start en de eerste les heeft gevolgd dan vervalt de bedenktijd.  

Wanneer starten de opleidingen?

Wij stemmen de startdatum van de opleiding met u af U kunt na inschrijving direct starten en u volgt altijd het volledige studieprogramma..

Zijn de opleidingen erkend?

Het Bravo Branchediploma pedicure niveau-3  wordt erkend door de brancheorganisatie Provoet en wordt uitgegeven door Bravo. 

Kan ik studiefinanciering krijgen?

Deeltijdopleidingen zoals voor het branchediploma pedicure komen niet in aanmerking voor studiefinanciering.

Hoe wordt geëxamineerd?

De examens worden ingekocht bij en afgenomen door het erkende examenbureau Exuive te Amersfoort. De examens vinden bij voldoende deelnemers plaats op school. De examens worden meerdere keren per jaar afgenomen. De examengelden worden per examen verrekend en dienen bij inschrijving voor een examen op school voldaan te worden..

Gelden opleidingskosten per jaar of voor de gehele geplande looptijd van de studie?

De opleidingskosten gelden voor de gehele duur van de opleiding en zoals deze omschreven staan in de onderwijsovereenkomst. Bij verlenging van de studieduur kunnen extra lesgelden worden berekend. De lesgelden van de opleidingskosten kunnen in termijnen voldaan worden.

Moet ik boeken en materialen zelf bestellen?

Instituut Kosmos zorgt voor de pakketten en boeken. Deze voldoen aan de exameneisen. In de pakketkosten zijn alle benodigde boeken en materialen inbegrepen. De school zorgt er voor dat u pakket en boeken bij aanvang van de studie ontvangt.

Kan ik op school ook producten kopen?

Op school kunt u tegen gereduceerd tarief producten aanschaffen.

Is het dragen van beroepskleding tijdens de lessen verplicht?

Tijdens de praktijklessen bent u verplicht de vereiste beroepskleding te dragen. U kunt deze zelf aanschaffen. 

Waar kan ik mijn auto kwijt?

Er is in de buurt van de school (on)betaalde parkeergelegenheid.

Is de school bereikbaar voor openbaar vervoer?

Er stoppen verschillende buslijnen voor of in de buurt van de school.

Combinatieopleidingen

De opleiding Pedicure kan in combinatie met de opleiding Schoonheidsspecialist, Allround Nagelstylist en Beenharsen voor Pedicures gevolgd worden, zowel overdag als in de avonduren.

Klik bovenaan deze tekst op een volgende tab voor meer informatie: Introductie, Programma, Vooropleiding & Kosten, Locaties en Data, Veel gestelde vragen, Vervolg cursussen

Module kenmerken

Module kenmerken

BRANCHEDIPLOMA PEDICURE niveau-3 

 • Branche kwalificatiedossier Voetzorg Pedicure niveau-3 en Medisch Pedicure niveau-4,  Bravo 2017.
 • Examinering door de erkende externe exameninstelling Exuive
 • Startmomenten opleiding in overleg
 • Dag-opleiding om de andere week, avondopleiding wekelijks
 • Thuisstudie in combinatie met 10 praktijkdagen 
 • Locaties: Maastricht en Kapel Avezaath (Tiel)

Klik bovenaan deze tekst op een volgende tab voor meer informatie: Introductie, Programma, Vooropleiding & Kosten, Locaties en Data, Veel gestelde vragen, Vervolg cursussen

 

Vraag de brochure aan Inschrijven Opendagen Contact opnemen