Instituut Kosmos Instituut Kosmos, gevestigd in Eindhoven en Maastricht
Afdrukken

Opleiding Medisch Pedicure niveau-4

pedicure
Per lesdag twee lesmodules waarvan 3 uur theorie en 3 uur praktijk.
Dagopleiding. Aantal lesdagen 10. De lesdagen zijn om de andere week.

U werkt grotendeels op oefenmodellen, die Instituut Kosmos voor u regelt. Er kan ook beroep op u worden gedaan om zelf een model te regelen.

De Medisch Pedicure opleidingen worden in Maastricht en in Kapel Avezaath (Tiel) gegeven in onderlinge afstemming. 

ProVoet Logo RGB PayOff

                      Klik hieronder op één van de tabbladen voor meer informatie over deze opleiding.

Algemeen

Algemeen

Wij zijn een particulier opleidingsinstituut met vestiging in Maastricht en Kapel-Avezaath (Tiel). Sedert 1985 verzorgen wij erkende beroepsopleidingen voor huid- en lichaamsverzorgende en welzijnsbevorderende beroepen voor jongeren en volwassenen. 

Wij staan garant voor een gedegen beroepsgerichte opleiding waarin naast het verkrijgen van de kennis en vaardigheden voor het vakgebied en het ondernemerschap, extra persoonlijke aandacht wordt gegeven aan de professionele attitude en vorming van onze studenten.

In onze leeromgeving is de reële beroepspraktijkuitoefening het uitgangspunt. Wij vinden het belangrijk dat onze studenten kunnen werken aan de vervulling van hun ambities en gedurende het opleidingstraject een portfolio en beroepshouding ontwikkelen waarmee zij straks succesvol kunnen doorstuderen, een droombaan vinden of als ondernemer aan de slag kunnen gaan.

Contextrijk leren en werken aan opdrachten van en in de praktijk zijn hierbij cruciaal. Instituut Kosmos volgt de ontwikkelingen en veranderingen in het beroepenveld intensief. Wij participeren in de overlegorganen en werkgroepen van de diverse branche- en vakgerichte beroepsorganisaties en houden ons op de hoogte van de ontwikkelingen in het beroepenveld en de eisen die aan het beroepsonderwijs worden gesteld.

Klik bovenaan deze tekst op een volgende tab voor meer informatie: Introductie, Programma, Vooropleiding & Kosten, Locaties en Data, Veel gestelde vragen, Vervolg cursussen

Introductie

Introductie

De opleiding Medisch pedicure is een vervolgopleiding op niveau-4  voor gediplomeerde Pedicures die in bezit zijn van het MBO-3 of het Branchediploma Pedicure niveau-3. Met het behalen van het diploma Medisch Pedicure beschikt u over de benodigde kennis en vaardigheden om specialistische behandelingen uit te kunnen voeren.

De opleiding Medisch Pedicure leidt op tot het door Provoet erkende branchediploma Medisch Pedicure. Cliënten uit risicogroepen kunnen afhankelijk van de zorgverzekeraar in aanmerking komen voor vergoeding van de behandelkosten. Het is hierbij van belang dat u als gediplomeerd medisch pedicure bent ingeschreven in het diplomaregister van Stichting Bravo. 

De inhoud van de opleiding voldoet aan het branchekwalificatie dossier Voetzorg Medisch Pedicure Bravo 2017. De examens worden afgenomen door de erkende externe exameninstantie Exuive. Exuive is door de branche en door de minister van OC&W aangewezen als onafhankelijke instelling en is daarom niet aan één bepaalde onderwijsinstelling gebonden. De examens worden bij voldoende deelnemers op school afgenomen of anders bij het externe examenbureau Exuive te Amersfoort. 

Wat doe je?

Een medisch pedicure verzorgt niet alleen de voeten van mensen met alledaagse voetproblemen, maar geeft naast een basisbehandeling tevens voetverzorging aan cliënten met een verhoogd risco, zoals diabetici, reumapatiënten, de oudere voet, de spatische voet en de verwaarloosde voet. De medisch pedicure is opgeleid voor de behandeling van risicovoeten. Een medisch pedicure beschikt over de benodigde kennis en vaardigheden om specialistische behandelingen uit te voeren. Cliënten uit risicogroepen kunnen, afhankelijk van de zorgverzekeraar, in aanmerlking komen voor vergoeding (of deel daarvan) van de behandelkosten. Een medisch pedicure werkt samen met andere disciplines waarnaar u doorverwezen kunt worden zoals naar een podotherapeut of huisarts.

Wat moet je kunnen?

Voorafgaand aan een behandeling, neemt zij de anamnese af, voert zij een voetonderzoek uit en maakt zo nodig voetafdrukken van uw te behandelen voeten. De medisch pedicure kan onder meer adviseren ten aanzien van schoeisel, persoonlijke hygiëne en huidverzorging. In een standaard behandeling verzorgt uw pedicure uw nagels en de nagelomgeving, verwijdert eelt en indien aanwezig likdoorns.

Een medisch pedicure kan u verder helpen met klachten als gevolg van huidaandoeningen. Indien nodig behandelt de pedicure ingegroeide teennagels, verzorgt verdikte- en schimmelnagels en behandeld kloven. Hiervoor wordt handmatig en machinaal instrumentarium gebruikt. Zij is geschoold in het toepassen van specialistische technieken, antidruktechnieken doormiddel van vilt, nagelregulatie doormiddel van het plaatsen van nagelbeugels, nagelreparatie) waarmee complexere voet- en nagelproblemen behandeld kunnen worden.

Waar werk je?

Als medisch pedicure kunt u op allerlei plekken gaan werken. U kunt als zelfstandig ondernemer een eigen praktijk starten of in loondienst gaan werken bij een bedrijf, groepspraktijk, zorgcentrum of resort.

Klik bovenaan deze tekst op een volgende tab voor meer informatie: Introductie, Programma, Vooropleiding & Kosten, Locaties en Data, Veel gestelde vragen, Vervolg cursussen

Programma

Programma

 • Screenen van de (potentiële) risicovoet, richtlijnen en code van de voetverzorger
 • Voetverzorging bij Ouderen, bij verwaarlozing en bij spasticiteit
 • Voetverzorging bij Diabetici en bij Reumapatiënten
 • Nagelreparatie, nagelbeugels, ortheses en antidruktechnieken
 • Ondernemen in de Pedicurepraktijk

Kerntaken en werkprocessen branchediploma

Kerntaak 3.     Een medische pedicurebehandeling uit voeren.

3.1       Screent en onderzoekt de (potentiële) risicovoet
3.2       Behandelt de (potentiële) risicovoet
3.3       Past drukverdelingstechnieken toe
3.4       Past nageltechnieken toe

Kerntaak 4.    Voorbereiden op het zelfstandig ondernemerschap.

4.1       Begeleidt en werkt samen met medewerkers en aanpalende disciplines 
4.2       Analyseert markt en ontwikkelingen

Examinering 

Al onze examens worden ingekocht van en afgenomen door het door Provoet en Bravo erkende examenbureau Exuive. De inhoud van de opleiding voldoet aan het branchekwalificatie dossier Voetzorg Medisch Pedicure niveau-4, Bravo 2017. De examens worden afgenomen door de erkende externe exameninstantie Exuive. Exuive is door de branche en door de minister van OC&W aangewezen als onafhankelijke instelling en is daarom niet aan één bepaalde onderwijsinstelling gebonden. De examens worden bij voldoende deelnemers op school afgenomen of anders bij het  examenbureau Exuive te Amersfoort. 

De opleiding risicovoet wordt afgesloten met de volgende examens:

Theorie

 • theorie examen diabetische voet
 • theorie examen overige risicovoet
 • theorie specialistische technieken
 • casus overige risicovoet
 • casus specialistische technieken

Proeve van bekwaamheid

 • Behandelen risicovoet
 • Uitvoeren specialistische technieken
 • Portfolio ondernemen niveau-4

Risicovoet

In deze module geven we aandacht aan de voetverzorging bij cliënten met een verhoogd risico, zoals: diabetici, reumapatiënten, de oudere voet, de spastische voet en de verwaarloosde voet. Het aantal patiënten met diabetes en/of reuma in Nederland is nog steeds stijgende. Veel patiënten lopen daarbij het gevaar om voetproblemen te ontwikkelen. In deze module leert u niet alleen alles over de diverse complicaties die kunnen optreden. U leert ook hoe u uw klanten kunt adviseren om voetproblemen te voorkomen. Door risicofactoren te verkleinen of uit te sluiten en voetproblemen vroegtijdig te signaleren kunt u uw cliënten veel ellende besparen. Tijdens de lessen van deze module worden ook de richtlijnen behandeld.

Antidruktechnieken en en ortheses

In deze opleiding leert u om te gaan met verschillende technieken en materialen voor o.a. het behandelen van likdoorns, hamertenen e.d. We besteden veel aandacht aan het maken van ortheses. Dit is een toepassing die uw cliënt langere tijd kan dragen, in tegenstelling tot andere materialen zoals vilt en fleecyweb, die meer een tijdelijk oplossing zijn. Al deze technieken hebben als doel pijnlijke plekken drukvrij te maken waardoor uw cliënt weer prettig en zonder pijn kan lopen. Tijdens de tweede les is een model gewenst, met een klacht waarbij een orthese uitkomst kan bieden.

Nagelbeugeltechnieken

Ingegroeide nagels zijn een regelmatig terugkerend probleem. Tijdens de opleiding leert u verschillende technieken om de vorm en stand van de nagel te corrigeren, zodat de nagel naar de juiste stand kan groeien. Daarnaast gaan we in op de indicaties en contra-indicaties van de beugeltechniek. Tijdens de praktijkles is een model met een ingegroeide nagel verplicht.

Voor deze cursus kunnen pedicures, die geregistreerd staan in het KwaliteitsRegister voor Pedicures bij ProCert, 5 accreditatiepunten ontvangen.

Nagelreparatie, -correctie en -hoektechniek

Gescheurde, verkleurde of ingroeiende nagels komen veelvuldig voor in de praktijk van de voetverzorger / pedicure. Tijdens deze opleiding leert u een aantal methoden om de diverse problemen van de nagels te verhelpen..

Ook leert u met protheses te werken, zodat uw cliënt weer met een gerust hart haar nagels kan tonen. Dit is een echte praktijkgerichte cursus en een onmisbare aanvulling op de basisopleiding. Voor deze lessen zijn meerdere modellen nodig en enige praktijkervaring is noodzakelijk. Indien u nog niet over een UV-lamp beschikt, dan dient u deze aan te schaffen.

Voor deze cursus kunnen pedicures, die geregistreerd staan in het KwaliteitsRegister voor Pedicures bij ProCert, 5 accreditatiepunten ontvangen.

Code voetverzorging

De code van de voetverzorger / pedicure vormt de standaard in de branche voor hygiënisch werken, arbeidsomstandigheden en milieu. Deze belangrijke code geeft dus de normen aan die gelden voor de voetverzorging.De code is bedoeld voor voetverzorgers/pedicures die hun eigen praktijk willen toetsen aan de wettelijke eisen en de branchenorm op het gebied van hygiëne. 

Ondernemersvaardigheden

De meeste pedicures starten na hun opleiding een eigen praktijk. De juiste vakkennis is echter meestal nog niet voldoende om een succes te maken van uw eigen bedrijf. Tijdens deze cursus komt aan de orde hoe u bijvoorbeeld een goed ondernemersplan schrijft. Ook leert u wat u allemaal moet doen om een bedrijf te starten en/of te leiden op het gebied van:

 • Kwaliteitszorg
 • Wet en Regelgeving
 • Marketing en promotion
 • Ondernemersplan opstellen
 • Inrichten bedrijfsadministratie
 • Prijscalculatie en tariefstelling
 • Personeel en stagiaires
 • Communicatietechnologie en presentatie

Klik bovenaan deze tekst op een volgende tab voor meer informatie: Introductie, Programma, Vooropleiding & Kosten, Locaties en Data, Veel gestelde vragen, Vervolg cursussen

Vooropleiding & Kosten

Vooropleiding en kosten

Vooropleiding

Voor het volgen van de opleiding Medisch Pedicure niveau-4 dient men in bezit te zijn van het branchediploma Pedicure niveau-3 of MBO diploma Pedicure niveau-3.

Kosten

De opleidingskosten voor de beroepsopleiding branchediploma Medisch Pedicure niveau-4 bedragen € 2.575,00. Dit is inclusief pakket, boeken, lesgeld, inschrijvings- en verzekeringskosten.
Het lesgeld kan in 5 termijnen van € 365,00 voldaan. Bij betaling in termijnen worden eenmalig € 25,00 incassokosten berekend. Het examengeld wordt per examen gefactureerd. Per theorie-examen € 110,00 en per Proeve van Bekwaamheid en Portfoliobeoordeling € 275,00. De diplomakosten bedragen € 45,00.

Vraag de informatiebrochure aan voor meer informatie over de opleiding en het kostenplaatje. via www.instituut-kosmos.nl/brochure-aanvragen.

Klik bovenaan deze tekst op een volgende tab voor meer informatie: Introductie, Programma, Vooropleiding & Kosten, Locaties en Data, Veel gestelde vragen, Vervolg cursussen

Locaties en Data

Locaties en Startdata

Contactgegevens

Postadres
Stichting Opleidingsinstituut Kosmos
Postbus 289
6130 AG Sittard

Hoofdvestiging Maastricht

St.Opleidingsinstituut Kosmos (correspondentie via postadres)
Sint Annalaan 60, 6217 KC Maastricht

Dependance Tiel (correspondentieadres via postadres)
St. Opleidingsinstituut Kosmos , Provinciale weg 3, 4013 CL Kapel Avezaath
De school is gehuisvest in gebouw Megapoint.

 

KvK nummer: 17173692
IBAN: NL37ABNA0403520282
BIC: ABNANL2A
Website: www.instituut-kosmos.nl
E-mail:
Telefoon: 040-2454582
   
   

Let op:

Gelieve bij correspondentie bij voorkeur gebruik te maken van de e-mail mogelijkheid. Vanwege het lesprogramma zijn we niet altijd telefonisch bereikbaar

Klik bovenaan deze tekst op een volgende tab voor meer informatie: Introductie, Programma, Vooropleiding & Kosten, Locaties en Data, Veel gestelde vragen, Vervolg cursussen

Module kenmerken

Module kenmerken

Medisch Pedicure

 • Provoet erkende beroepsopleiding
 • Deeltijdopleiding in 7 maanden
 • Examinering door extern erkende exameninstelling Exuive 
 • Startmomenten in overleg
 • Lesdagen Maastricht op maandag om de andere week van 9:30-16:00 uur
 • Lesdagen Kapel Avezaath (Tiel) op woensdag van 9:30 - 16:00 uurr

Klik bovenaan deze tekst op een volgende tab voor meer informatie: Introductie, Programma, Vooropleiding & Kosten, Locaties en Data, Veel gestelde vragen, Vervolg cursussen

Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Wanneer zijn er open dagen, moet ik me daarvoor aanmelden?

U kunt altijd (liefst per mail) een persoonlijke afspraak maken. Wij nemen dan hiervoor met u contact op. Vermeld in uw mail altijd uw telefoonnummer en tijd waarop u bereikbaar bent.

Hoe meld ik me aan voor de opleiding?

Voor de opleiding kunt u zich online aanmelden via onze website www.instituut-kosmos.nl/inschrijven. U ontvangt dan van ons een bevestiging en informatie over het vervolgtraject.

Wanneer starten de opleidingen?

De opleidingen starten in overleg 

Zijn de opleidingen erkend?

Onze opleiding voor het branchediploma Medisch Pedicure wordt erkend door de brancheorganisatie Provoet. Het Branchediploma Medisch Pedicure wordt uitgegeven door de Tichting Bravo en geregistreerd in het diplomaregister van Stichting Bravo.

Kan ik studiefinanciering krijgen?

Deeltijdopleidingen zoals voor het branchediploma medisch pedicure komen niet in aanmerking voor studiefinanciering/-lening

Hoe wordt geëxamineerd?

De examens worden ingekocht bij en afgenomen door het erkende examenbureau Exuive, De examens vinden bij voldoende deelnemers plaats op school of anders bij het examenbureau Exuive te Amersfoort. De examengelden worden per examen bij inschrijving voor deelname aan het examen op school verrekend.

Gelden opleidingskosten per jaar of voor de gehele geplande looptijd van de studie?

De opleidingskosten gelden voor de gehele duur van de opleiding en zoals deze  omschreven staan in de onderwijsovereenkomst. Bij verlenging van de studieduur kunnen extra lesgelden worden berekend. De lesgelden van de opleidingskosten kunnen in termijnen voldaan worden.

Moet ik boeken en materialen zelf bestellen?

In de pakketkosten zijn alle benodigde boeken en materialen inbegrepen. De school zorgt er voor dat u deze bij aanvang van de studie ontvangt.

Kan ik op school ook producten kopen?

U kunt tegen gereduceerd tarief producten op school aanschaffen.

Is het dragen van beroepskleding tijdens de lessen verplicht?

Tijdens de lessen bent u verplicht de vereiste beroepskleding te dragen. U kunt deze bij de introductie van de opleiding uitzoeken en bestellen.

Waar kan ik mijn auto kwijt?

Er is in de buurt van de school (on)betaalde parkeergelegenheid.

Is de school bereikbaar voor openbaar vervoer?

Er stoppen verschillende buslijnen voor of in de buurt van de school.

Klik bovenaan deze tekst op een volgende tab voor meer informatie: Introductie, Programma, Vooropleiding & Kosten, Locaties en Data, Veel gestelde vragen, Vervolg cursussen

Vraag de brochure aan Inschrijven Opendagen Contact opnemen