Instituut Kosmos Instituut Kosmos, gevestigd in Eindhoven en Maastricht
Afdrukken

Opleiding Coach Vitaal Gedrag (Nieuw !)

Lessen om de andere week op vrijdagmiddag en –avond van 14:30 tot 21:00 uur.

  Diverse combinaties van opleidingsprogramma´s is mogelijk. 
Wij stemmen ons lesprogramma af op uw studiemogelijkheden.
Ook voor bedrijven kunnen specifieke bedrijfsgerichte coachingsprogramma´s worden verzorgd. 
Eindhoven,  Maastricht en Kapel Avezaath (Tiel)

                                           

 Klik hieronder op één van de tabbladen voor meer informatie over deze opleiding.

 

Introductie

Introductie

Deze masterclass Werken aan Vitaal Gedrag wordt verzorgd door Menszio Trainingen. De masterclass leidt op tot Coach Vitaal gedrag. Het docententeam bestaat uit verschillende specialisten op het gebied van stress, voeding en bewegen. de lesstof draagt bij aan vergroting van de kennis en inzicht op het gebied van vitaliteit en gezondheid. Effectieve interventies die kunnen leiden tot blijvende gedragsveranderingen ter bevordering van Vitaal gedrag. Deze opleiding vergroot uw competenties en vaardigheden op gebied van coaching ter bevordering van de vitaliteit door gezondere voeding, betere beweging en mentale weerbaarheid. 

De lessen kennen een sterk interactief karakter met een directe vertaalslag naar de praktijk. De lesstof is voorzien van uitgebreid leer -, lees- en naslagmateriaal. Het lesprogramma bestaat uit omvat de volgende onderdelen:

-Gezondheid, vitaliteit en stress vanuit een meerdimensionaal perspectief (2 dagdelen)

-Introductie voedingsleer en een eerste aanzet tot voedingsadvies (4dagdelen)

-Het metamodel als tool bij coaching (4 dagdelen)

-Psychologische componenten (Cognitieve gedragstherapie en Assertiviteitstraining) (2 dagdelen)

-Privé en werk in balans en mentale veerkracht (2 dagdelen)

-Bewegen (4 dagdelen)

Klik bovenaan deze tekst op een volgende tab voor meer informatie: Introductie, Programma, Vooropleiding & Kosten, Locaties en Data, Veel gestelde vragen, Vervolg cursussen

Programma

Programma

Gezondheid, stress en vitaliteit: een meerdimensionaal perspectief

Vitaliteit en gezondheidsbevordering blijkt nauw samen te hangen met hoe wij ons in ons leven opstellen en gedragen. Gezonde voeding, bewegen en sporten met plezier en de vaardigheid om stress te herkennen, erkennen en transformeren naar flow zijn de sleutels binnen preventie van ziekten.

In deze module wordt de samenhang geschetst tussen de verschillende onderdelen die in de totale training aanbod gaan komen. Kenmerken en gevolgen van stress worden gekoppeld aan de bouw en werking van ons zenuw - en hormonale stelsel; gedrag, gedachten en gevoel. tuning: katabool en anabool.

Diverse praktijkopdrachten leiden tot een verdieping van de stof.

Gezonde Voeding 

Gezonde voeding is wellicht het meest onderschatte onderdeel van vitaliteit. Over wat nu gezond is, is altijd veel discussie. Binnen dit onderdeel wordt stilgestaan bij wat gezond is volgens de laatste inzichten. Koolhydraten, eiwitten, vetten, vitamines, mineralen, fytonutriënten, alcohol en vocht komen voorbij.

Binnen de Menszio-visie wordt uitgegaan van een verbetering van de lichaamssamenstelling in plaats van simpelweg gewichtsverlies. Lijnen blijkt immers de kortste en beste weg naar nog meer overgewicht. De begrippen vetmassa en vetvrije massa zijn sturend in het concept van gezondheid en vitaliteit.  

Verder worden de meest voorkomende oorzaken van overgewicht behandeld met daarbij enkele verassende inzichten. Ook hier staat het meerdimensionale karakter van ons denk en werkmodel centraal. Aspecifieke pathologie gekoppeld aan verkeerde voeding in de vorm van het metaboolsyndroom komt ook aan bod.

Diverse anamnestische methoden als voedingsdagboek, Dietary History Method en 24 hours recall worden behandeld. Dit leidt tot het vermogen om te beoordelen of het voedingspatroon van iemand vitaliteit in de weg staat en te  komen tot een algemeen gezondheidsbevorderend voedingsadvies. Hieruit vloeit gewichtbeheersing vanzelf voort. 

Het Metamodel, Affectieve en Effectieve Communicatie

Goede communicatieve vaardigheden vormen het basisgereedschap  van elke coach of hulpverlener. Binnen dit deel van de training wordt aan de slag gegaan met vaardigheden uit het metamodel gekoppeld aan de vaardigheden van een coach.

In diverse rollenspellen wordt zowel de rol van coach, als cliënt of observator ingenomen. Dit ter vergroting van inzicht en vaardigheden. Het onder ogen krijgen van de eigen blinde vlek(ken) draagt bij tot het verbeteren van de eigen coachingvaardigheden.     

Psychologische componenten

Cognitieve gedragstherapie benadrukt dat problemen het gevolg zijn van irrationele, irreële gedachten'. Angst, depressie, vermijding en ruzie maken volgen niet vanzelfsprekend op gebeurtenissen, maar zijn het gevolg van hoe iemand over die gebeurtenis denkt en oordeelt.’   De cognitieve gedragstherapie legt de nadruk op de relatie tussen gedachten en gevoelens en gedrag van mensen.

Cognitieve therapie kan  het best opgevat worden als het werken met een cognitief model van een bepaalde stoornis, waarbij een verscheidenheid van methoden wordt gebruikt die tot doel hebben disfunctionele ideeën en wijzen van informatie verwerken die kenmerkend zijn voor het ongewenste gedrag, te veranderen'.

De interventie cognitieve gedragstherapie stoelt op het 4 G schema. Veel cliënten lopen vast in gevoelens deels gebaseerd op irreële gedachten. Zij ervaren daarbij een belemmering om hun gedrag te veranderen. Willen we onze gevoelens veranderen, dan zullen we onze gedachten moeten veranderen. Gedachten veranderen? Hoe gaat dat in zijn werk?

De cliënt wordt geleerd stil te staan bij zijn gedachten. Stilstaan bij het gesprek dat hij met zichzelf voert, dit is iets wat we niet zo gewend zijn. Het is niet gemakkelijk: eigenlijk moeten we gaan denken over ons denken. 

Een eerste punt is: het afmaken van de gedachten. Vaak hebben we gedachten waar nog meer achterzit. Vaak maakt iemand de gedachte niet helemaal af, terwijl bij het afmaken vaak pas de kern van de gedachte om de hoek komt.

Het G-Schema

Problemen zijn te beschrijven en te analyseren met behulp van de vier G's in het G-Schema:

  • gebeurtenis

  • gedachten

  • gedrag

  • gevoel 

Assertiviteit
In de contacten tussen mensen bestaan eindeloos veel variaties. Iedereen drukt zich op een bepaalde manier uit. Dit wordt o.a. bepaald door zijn uiterlijk, zijn afkomst, zijn stemming van het moment enz. en verder met name hoe een mens geleerd heeft zich te gedragen.

Ondanks de ogenschijnlijke verschillen in gedrag is het goed mogelijk om een aantal basisvaardigheden te noemen die in het contact met anderen van wezenlijke belang zijn. Een goede beheersing van deze vaardigheden bepaalt vaak of iemand tevreden of ontevreden is over hoe een bepaald contact verloopt. En dit bepaalt vaak of het contact met de ander als prettig of onprettig ervaren wordt.

Assertiviteit is een belangrijk onderdeel van de sociale vaardigheden. Namelijk die vaardigheden die te maken hebben met opkomen voor zichzelf en zijn rechten zonder daarbij de ander onnodig te kwetsen.

Een voorbeeld: Jan vraagt aan zijn buurman Piet of hij de boormachine van Piet voor het weekend mag lenen. Piet had echter plannen om in het weekend zelf ook te gaan klussen. Vergelijk nu de volgende reacties een met elkaar. Drie reactiepatronen worden behandeld: 

Subassertief

Subassertief betekent : te weinig assertief, over je heen laten lopen, bang zijn om met iemand in conflict te komen en niet zeggen wat je wilt. Je denkt alleen aan wat de ander graag zou willen en cijfert jezelf helemaal weg. 

Assertief

Assertiviteit betekent: voor jezelf opkomen, voor je eigen mening uitkomen en je gevoelens durven uiten. Daarbij probeer je, rekening houdend met andere mensen, te bereiken wat je zelf wilt. 

Agressief

Agressiviteit betekent: alleen aan jezelf denken, wel voor jezelf opkomen maar op een vervelende manier, bijv. door andere mensen te kwetsen of te ontkennen. 

De cliënt wordt de vaardigheden geleerd om subassertief – assertief en agressief gedrag te herkennen en van elkaar te scheiden en te komen tot sociaal gepast gedrag zonder daarbij de eigen belangen uit het oog te verliezen.

Privé en werk in balans en mentale veerkracht

Professional worden regelmatig geconfronteerd met vragen die vaak een representant zijn van verschillende andere vragen of drijfveren die mensen bezig houden op het gebied van werk, privé of een combinatie daarvan. Als hulpverlener hebt u wellicht geleerd vanuit een bepaalde systematiek te denken en te handelen om vragen en situaties positief te beïnvloeden. Ondanks dat blijken de interventies die u hebt gepleegd of de antwoorden die u hebt gegeven niet altijd tot het gewenste resultaat te leiden.

Kennis en vaardigheden worden behandeld en geoefend die de professional nog meer toe rusten om vanuit een breder perspectief te coachen:

  • naar een situatie te kijken

  • naar de vraagstelling te luisteren

  • gerichter doorvragen.

E.e.a. wordt geplaatst in de context van mentale veerkracht (weerbaarheid). Gebeurtenissen gebeuren maar de ‘hamvraag’ is hoe ga je ermee om? Er zijn 6 duidelijke tools om je mentale kracht te vergroten: doelen stellen, visualiseren, gedachten controle, aandacht controle, stress hantering en evalueren.

Dit zal er toe leiden dat de coach extra inzichten en competenties ontwikkelt om adequaat te kunnen anticiperen op situaties en deze kan weerstaan. Het biedt de mogelijkheid aan de coach om zich op een breder vakgebied te profileren en in te zetten.

Informatie en oefeningen die voor de eigen ontwikkeling en bewustzijn van waarde zijn komen aan bod. Het geleerde kan ingezet worden in de begeleiding van cliënten tijdens het proces van coaching.

De dagen bestaan uit theorie en praktijk en kennen een interactief karakter.

Bewegen

Bewegen, gezondheid en een goed gewicht staan in het middelpunt van de belangstelling. En wie wil er niet gezond zijn, er goed uit zien en zich fitter voelen? Onze gezondheid blijkt namelijk een heel belangrijk goed. We kunnen zelf veel doen aan het optimaal houden van die gezondheid. We bewegen meer, vermijden stress en zorgen voor voldoende ontspanning. Daarbij denken we na over ons gedrag zoals roken, drinken en voldoende slapen. Het aantal mensen dat aan sport doet neemt recent weer toe. Fitness en hardlopen blijken de meest gekozen sportvormen.

Veel mensen gebruiken dus sporten om te komen tot een gezondere leefstijl. Voeding speelt een sleutelrol in het begrip gezondheid. De actieve coach die serieus met het vak bezig is weet het al langer:

Bewegen is een belangrijk onderdeel in het proces van vitaliteit. Bewegen kun je zien als een metafoor. Als vitaalconsulent werk je met een cliënt om te komen tot een gedragsverandering; letterlijk ‘fysiek’ in beweging komen, versterkt het proces van gedragsverandering.

Op meerdere gebieden in beweging komen levert een meer dan dubbele bonus op. De fysieke beweging sterkt iemand mentaal en emotioneel en heeft daarnaast ook nog allerlei andere voordelen in het proces van afvallen Iemand die mentaal en emotioneel in beweging komt, omdat hij of zij anders naar zijn ‘probleem’ gaat kijken, houdt ook de fysieke inspanningen gemakkelijker vol. De ene hand voedt de andere en omgekeerd. De motivatie groeit en groeit. Dus waar wachten  we nog op? Zet de boel in beweging!

De overheid voert momenteel veel campagne om de Nederlander meer in beweging te krijgen. Er is zelfs een beweegnorm opgesteld: 30 minuten in beweging. Het NISB; Nederlands Instituut Sport en Bewegen heeft berekend dat als iedere Nederlander de norm zou halen dit de schatkist per jaar honderden miljoenen zou schelen.

Klik bovenaan deze tekst op een volgende tab voor meer informatie: Introductie, Programma, Vooropleiding & Kosten, Locaties en Data, Veel gestelde vragen, Vervolg cursussen

Vooropleiding & Kosten

Vooropleiding, kosten en diplomering

Aan deze opleiding zijn geen vooropleidingseisen van toepassing. Het geeft beroepsmatig en qua competentie een waardevolle toevoeging aan andere beroepsopleidingen zoals schoonheidsspecialist, reflexzonetherapie, gewichtsconsulent, massageopleidingen, mantelzorger e.d.

Na het volgen van de masterclass ontvangt u het Diploma Coach Vitaalgedrag.

Lesgeld:€ 2.175,00 (inclusief leer-, lees- en naslagmateriaal).

Betaling in termijnen mogelijk, bij aanvang € 975,00 , daarna 3 termijnen van € 400,00.

Klik bovenaan deze tekst op een volgende tab voor meer informatie: Introductie, Programma, Vooropleiding & Kosten, Locaties en Data, Veel gestelde vragen, Vervolg cursussen

Locaties en Data

Locaties en Startdata

Lesdagen en uren

De lessen zijn om de andere week op vrijdagmiddag en –avond van 14:30 tot 21:00 uur.

Contactgegevens 

Post- en Correspondentieadres
Stichting Opleidingsinstituut Kosmos
Postbus 289
6130 AG SITTARD

KvK nummer: 17173692
IBAN: NL37ABNA0403520282
BIC: ABNANL2A
Website: www.instituut-kosmos.nl
E-mail:
   

Hoofdvestiging Eindhoven (correspondentie via postadres)
St.Opleidingsinstituut Kosmos, Schootsestraat 14, 5616 RD Eindhoven
Hier is ook parkeergelegenheid.

Dependance Maastricht (correspondentie via postadres)
St.Opleidingsinstituut Kosmos,  Sint Annalaan 60, 6217 KC Maastricht (gebouw de Werkplaats)
Hier is ook parkeergelegenheid.

Dependance Tiel (correspondentie via postadres)
St. Opleidingsinstituut Kosmos, Provinciale weg 3, 4013 CL Kapel Avezaath (gebouw Megapoint)
Er is voldoende parkeergelegenheid.

Let op:
Gelieve bij correspondentie bij voorkeur gebruik te maken van de e-mail mogelijkheid. Vanwege het lesprogramma zijn we niet altijd telefonisch bereikbaar

Instroom

Aanmelding voor deelname via online-inschrijving www.instituut-kosmos.nl/inschrijven of per mail. 

Klik bovenaan deze tekst op een volgende tab voor meer informatie: Introductie, Programma, Vooropleiding & Kosten, Locaties en Data, Veel gestelde vragen, Vervolg cursussen

Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Wanneer zijn er open dagen, moet ik me daarvoor aanmelden?

Op onze website vindt u steeds de eerste volgende open dagen, u hoeft zich daarvoor niet aan te melden. U kunt vrijblijvend de open dagen bezoeken. Wij hebben op elke open dag altijd een persoonlijk gesprek met u.

Kan ik ook een persoonlijke afspraak maken?

U kunt altijd (liefst per e-mail) een persoonlijke afspraak maken. Wij nemen dan hiervoor met u contact op. Vermeld in uw mail altijd uw telefoonnummer en tijd waarop u bereikbaar bent.

Hoe meld ik me aan voor de opleiding?

Voor de opleiding kunt u zich online aanmelden via onze website www.instituut-kosmos.nl/inschrijven. U ontvangt dan van ons een bevestiging en informatie over het vervolgtraject.

Wanneer starten de opleidingen?

De opleidingen starten in september-oktober en in januari-februari, tussentijdse instromen is mogelijk.

Zijn de opleidingen erkend?

Al onze MBO-opleidingen hebben Crebo erkenning, wij geven alleen door de overheid erkende diploma´s en certificaten uit. Onze Brancheopleiding schoonheidsspecialist wordt erkend door de brancheorganisatie ANBOS.

Het Branchediploma Schoonheidsspecialist wordt uitgegeven door een Crebo-erkende exameninstelling.

Kan ik studiefinanciering krijgen?

Deeltijdopleidingen zoals voor het branchediploma schoonheidsspecialist komen niet in aanmerking voor studiefinanciering/-lening.

Hoe wordt geëxamineerd?

Toetsen en examens worden ingekocht bij en afgenomen door een extern crebo-erkende exameninstelling: Deze vinden plaats op de locatie van de school.  Toetsen en examens worden meerdere keren per jaar afgenomen. De examengelden worden per examen verrekend.

Gelden opleidingskosten per jaar of voor de gehele geplande looptijd van de studie?

De opleidingskosten gelden voor de gehele duur van de eenjarige of tweejarige opleiding. Bij verlenging van de studieduur kunnen extra lesgelden worden berekend. De opleidingskosten kunnen in termijnen voldaan worden.

Moet ik boeken en materialen zelf bestellen?

In de pakketkosten zijn alle benodigde boeken en materialen inbegrepen. De school zorgt er voor dat u deze bij aanvang van de studie ontvangt.

Kan ik op school ook producten kopen?

De school heeft een groothandel waar studenten tegen gereduceerd tarief producten kunnen aanschaffen.

Is het dragen van beroepskleding tijdens de lessen verplicht?

Tijdens de lessen bent u verplicht de vereiste beroepskleding te dragen. U kunt deze bij de introductie van de opleiding uitzoeken en bestellen.

Waar kan ik mijn auto kwijt?

Er is in de buurt van de school voldoende onbetaalde parkeergelegenheid.

Is de school bereikbaar voor openbaar vervoer?

Er stoppen verschillende buslijnen in de buurt van de school.

Klik bovenaan deze tekst op een volgende tab voor meer informatie: Introductie, Programma, Vooropleiding & Kosten, Locaties en Data, Veel gestelde vragen, Vervolg cursussen

Vervolg cursussen

Vervolgopleidingen

Op het gebied van coaching kunnen naast individuele ook specifiek bedrijfsgerichte trainingen verzorgd worden voor personeelsleden die een coachende rol moeten vervullen. Met name als er met belangrijke veranderingen en motivatieproblemen moet worden omgegaan. U kunt hierover via de mail met ons contact over opnemen voor een vrijblijvend en informererend intakesgesprek. 

Klik bovenaan deze tekst op een volgende tab voor meer informatie: Introductie, Programma, Vooropleiding & Kosten, Locaties en Data, Veel gestelde vragen, Vervolg cursussen

 

Vraag de brochure aan Inschrijven Opendagen Contact opnemen