Instituut Kosmos Instituut Kosmos, gevestigd in Eindhoven en Maastricht
Afdrukken

Specialisatie Acné

Algemeen
De acné behandeling is er op gericht onzuiverheden van de huid te bestrijden, huidbeschadigingen te voorkomen en psychische spanningen door het bestaan van acne te verminderen. De schoonheidsspecialist kent de reacties van de acnéhuid in diverse leeftijdsfasen en de invloed van milieufactoren, leef- en voedingsgewoonten. De schoonheidsspecialist voert een dieptereiniging uit, alsmede behandelingen ter verweking en verdunning van de hoornlaag en verwijdert pustels, papels en comedonen. Na afloop van de acnebehandeling neutraliseert de schoonheidsspecialist de zuurgraad van de huid en adviseert de cliënt over de thuisverzorging en behandelingen in kuurverband. U bent op de hoogte van indicaties en contra-indicaties, zodat u weet op welke manier u moet behandelen.

Aanvang en duur lesprogramma:
Het lesprogramma omvat 8 dagdelen van 3u en een dagdeel voor het proefexamen. 
Lesdagen worden in overleg vastgesteld. De aanvang van de opleiding is afhankelijk van het aantal inschrijvingen. 
Minimaal zijn hiervoor 5 deelnemers nodig. Indien dit niet haalbaar is dan wordt u daarover 10 dagen vóór aanvang van de lessen op de hoogte gesteld.  

Programma

Inhoud theorie

 • Anatomie en fysiologie van de huid, zoals, huid, haren, cysten en talgklieren
 • Algemene pathologie, zoals ontstekingen, infecties, abcesvorming, efflorescenties en comedonen
 • Speciale pathologie, o.a. verschillende vormen van acne en diagnostiek
 • Kennis van medische behandeling, medicamenten en hygiëne
 • Kennis van cosmetische hulpstoffen, ondersteunende massages en apparatuur
 • Indicaties en contra-indicaties

Inhoud praktijk

 • Bepalen behandelmethode,
 • Desinfecteren, steriliseren
 • Verweken
 • Dieptereiniging - desincrustatie
 • Verwijderen van comedonen
 • Ledigen van pustels en cysten
 • Specifieke maskers en pakkingen
 • Nabehandeling
 • Hygiëne

Werkwijze
Tijdens de lessen is de cursist verplicht een oefenmodel mee te nemen. Daarnaast dient ook thuis veel geoefend te worden met de aangeleerde technieken, want zonder voldoende oefenuren is het niet mogelijk het examen met succes af te ronden.

De te stellen eisen en te hanteren criteria voor de oefenmodellen tijdens de lessen en voor het examenmodel wordt in de lessen behandeld en wordt toegepast op de oefenmodellen en het examenmodel dat u voor de lessen meeneemt. Mocht de situatie inzake het examenmodel zich tussentijds veranderen dan blijft de examenkandidaat zelf verantwoordelijk voor de eventuele consequenties daarvan.

Vereiste minimale vooropleiding
Branchediploma-niveau-3 of MBO-niveau-3/4 diploma Schoonheidsverzorging.

Procedure Examinering
Het examen wordt afgenomen door het erkende examenbureau Exuive te Amersfoort. Bij voldoende aantallen wordt op school geëxamineerd. 
U dient zich uiterlijk 4 weken voor de examendatum daarvoor bij Instituut Kosmos aanmelden. Indien de examendatum door het examenbureau gewijzigd wordt, dan wordt u daarvan direct op de hoogte gesteld en wordt de nieuwe datum doorgegeven. 

Het vereiste examengeld dient vooraf bij inschrijving voor het examen op school te worden voldaan. U ontvangt hiervoor een bewijs/kwitantie van betaling, tenzij dit al eerder voldaan is.

Instituut Kosmos verwittigt Exuive van uw inschrijving. Wij ontvangen van Exuive bevestiging van uw deelname en over de datum, locatie en tijdstip waarop u aanwezig moet zijn om deel te nemen aan het examen. U dient voor het betreffende examen een goedgekeurd examenmodel mee te nemen. Deze wordt vooraf aan het examen door de examinatoren beoordeeld. Indien uw model wordt afgekeurd, dan wordt dit met redenen omschreven en kan niet meer deelgenomen worden aan het examen. U blijft het volledige examengeld verschuldigd, dit wordt niet gerestitueerd. U kunt tegen het besluit in beroep gaan bij de examencommissie van Exuive, zie daarvoor hun website.

Na het behalen van een voldoende examenresultaatresultaat ontvangt u binnen enkele weken het door de ANBOS erkende diploma.

Kosten

Inschrijfgeld € 75,00

(eenmalig)

Cursusgeld

€ 590,00

(of 2 x € 300,00) 

Syllabus

€ 95,00

 

Examengeld theorie

€ 100,00

 

Examengeld praktijk

€ 275,00