Instituut Kosmos Instituut Kosmos, gevestigd in Eindhoven en Maastricht
Afdrukken

Privacyverklaring

De vermelde persoonsgegevens op het cursistenregistratieformulier dienen uitsluitend voor intern gebruik en worden opgeslagen in het cursisten-administratie-systeem. De administratieve gegevens worden gedurende 7 jaren bewaard, waarna deze worden vernietigd.

Toegang tot deze gegevens heeft uitlsuitend de directie van Stichting Opleidingsinstituut Kosmos. Alle persoonlijke informatie van cursisten wordt als vertrouwelijk beschouwd en wordt niet gedeeld met derden. Dit geldt ook voor de docenten.

Registratie examengegevens extern examenbureau Exuive:

Van een examenkandidaat worden de volgende gegevens geregistreerd:

  • Voorletters

  • Geboortenaam

  • Geboortedatum

  • Geboorteplaats

Vanaf nu zijn dit de enige persoonsgegevens die wij ontvangen. Het huidige examennummer (= BSN-nummer) komt te vervallen. Hiervoor in de plaats wordt door Exuive een automatisch gegenereerd nummer aangemaakt. Wij zorgen er voor dat de kandidaten vanaf 25 mei 2018 met dit nieuwe nummer kunnen inloggen voor het theorie-examen. Dit betekent dat wij ook geen ID’s meer opslaan in ons systeem. De kandidaten moeten zich, op de examenmomenten (theorie en praktijk)  legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart).

Wat doen wij met de gegevens:

De genoemde gegevens worden door ons opgeslagen in ons studentensysteem. Tevens geven wij de gegevens door aan stichting Bravo (brancheorganisatie voor de voetzorg), zodat de branche-diploma’s kunnen worden toegekend en de behaalde resultaten geregistreerd. Bravo heeft hun toezichthoudende taken uitbesteed aan Stichting Examenkamer. En hebben met hen een bewerkersovereenkomst afgesloten. 

Toestemming verlenen

De examendeelnemer is ervan op de hoogte dat het Bravo branchediploma pedicure, medisch pedicure en de branchecertificaten medisch pedicure sport hun geldigheid hebben wanneer deze diploma’s en certificaten zijn geregistreerd in het daartoe ingerichte Bravodiplomaregister https://www.diplomaregisterbravo.nl. Hiertoe worden de daarvoor noodzakelijke gegevens van de deelnemer, waaronder diens (meisjes) achternaam, voorletters, geboortedatum en geboorteplaats verstrekt aan de stichting Examenkamer die namens BRAVO, de verwerking ter hand neemt.

De examenkandidaat geeft de opleider toestemming om deze gegevens te verstrekken aan de exameninstelling en de branche-organisatie die verantwoordelijk zijn voor het verstrekken van het branchediploma of Exuive-diploma.