Instituut Kosmos Instituut Kosmos, gevestigd in Eindhoven en Maastricht
Afdrukken

Klachtenprocedure

In het reglement van Instituut Kosmos is een klachtenprocedure opgenomen.

Indien u klachten heeft aangaande praktische zaken, dan kunt u deze rechtstreeks mailen aan
 De directie van Instituut Kosmos neemt dan binnen 3-5 werkdagen hierover contact met u op.

Bij Instituut Kosmos is geen plaats voor

  • Seksuele intimidatie
  • Discriminatie
  • Ongewenste omgangsvormen

daar maken wij een punt van!

 

Commissie van Beroep voor de Examens

Als student kun u bij de ‘Commissie van Beroep voor de Examens’ beroep aantekenen tegen beslissingen die verband houden met de uitslag van en de behandeling tijdens een onderdeel van het examen. Het beroep moet je binnen twee weken na de beslissing indienen bij de ‘Commissie van Beroep voor de Examens’ door middel van een brief met de redenen waarom je het niet eens bent met de beslissing.

ADRES COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

De ‘Commissie van Beroep voor de Examens’ is te bereiken via het meld- en informatiepunt :
commissie-beroep-examens@instituut-kosmos.nl.

Commissie van Beroep voor de Examens 
Postbus 289 
6130 AG Sittard 
Tel. 040-2454582

 Vertrouwenspersoon/ contactpersoon

Leerlingen en medewerkers die last hebt van seksuele intimidatie, pesten, agressie of discriminatie kunnen proberen daar zelf iets aan te doen, door te laten merken van bepaald gedrag niet gediend te zijn, of door erover te praten met iemand uit hun vertrouwde omgeving. Als dat niet lukt, kan men praten met de vertrouwenspersoon of contactpersoon op school.

De vertrouwenspersoon/ contactpersoon:

  • Bedenkt samen mogelijke oplossingen
  • Geeft informatie over een eventuele klachtenprocedure
  • Geeft ondersteuning bij het indienen van een eventuele klacht
  • Geeft bijstand tijdens de klachtenprocedure en daarna

De gesprekken met de vertrouwenspersoon/ contactpersoon zijn vertrouwelijk van karakter. Naam en telefoonnummer staat vermeld in het schoolreglement.  U kunt uw klacht rechtstreeks mailen naar